TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử

  • TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử

  • Cập nhật 14-12-2011 11:58:30 AM - 1948 truy vấn
  • TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng


  Số lượng: 1 Bộ
  4. điểm / 1948 lượt
  labels-tem-nhan-can-dien-tu-8.jpg

    
  BC4000TEC and SL-5300Label Scales
  TECSL-57, SL-66, and SL-6600Label Scales
   SL-9000andH-9100Label Scales
   SL-59Label Scales


  Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
  Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !
  ---
  Tìm theo hãng cân --> TEC SL-57, SL-66, SL-6600, and SL-9000 Scale Labels


  SL-66SL-6600SL-9000 Continuous StripID #:  RT252
   
  Label Size (W x L):  48mm x 1,000Case Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:    Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-57SL-66SL-6600SL-9000 30mm Non-UPCID #:  RT231
   
  Label Size (W x L):  48mm x 30mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  900Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-57SL-66SL-6600SL-9000 40mm UPCID #:  RT251
   
  Label Size (W x L):  48mm x 40mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  600Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
    

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 40mm UPC, with indexing NotchID #:  RT251S
   
  Label Size (W x L):  48mm x 40mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  600Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, 6 Line, no bold Net Weight statementID #:  RT253
   
  Label Size (W x L):  48mm x 54.8mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  500Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, 12 Line, no bold Net Weight statementID #:  RT255
   
  Label Size (W x L):  48mm x 68.8mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  400Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, Safe HandlingID #:  RT255S
   
  Label Size (W x L):  48mm x 68.8mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  400Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, 6 Line, bold Net Weight statementID #:  RT256
   
  Label Size (W x L):  48mm x 69.3mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  400Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, 12 Line, bold Net Weight statementID #:  RT257
   
  Label Size (W x L):  48mm x 84.1mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  300Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPCID #:  RT264
   
  Label Size (W x L):  48mm x 92mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  300Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, Safe HandlingID #:  RT264S
   
  Label Size (W x L):  48mm x 92mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  300Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 UPC, 22 Line, bold Net Weight statementID #:  RT259
   
  Label Size (W x L):  48mm x 106.4mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  250Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-66SL-6600SL-9000 22 Line, UPC, Bold Net WeightID #:  RT258
   
  Label Size (W x L):  48mm x 112.7mmCase Weight (lbs):  10
  Labels per Roll:  225Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> TEC SL-9000 Scale Labels (57mm label widths)


   
  SL-9000 Continuous StripID #:  RT270
   
  Label Size (W x L):  57mm x 1,300Case Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:    Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-9000 UPC 49.2mm StandardID #:  RT272
   
  Label Size (W x L):  57mm x 49.2mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  600Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-9000 UPC, 63.5mm 6 Line, without bold Net Weight statementID #:  RT274
   
  Label Size (W x L):  57mm x 63.5mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  450Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-9000 63.5mm UPC, Safe HandlingID #:  RT274S
   
  Label Size (W x L):  57mm x 63.5mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  450Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-9000 92.8mm UPC, 18 Line Ingredient, without bold Net Weight statementID #:  RT276
   
  Label Size (W x L):  57mm x 92.8mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  300Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-9000 92.8mm UPC, Ingredients, Safe HandlingID #:  RT276S
   
  Label Size (W x L):  57mm x 92.8mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  300Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> TEC H-9100Scale Labels


   
  H-9100 Continuous StripID #:  RT270L
   
  Label Size (W x L):  57mm x 8,464Case Weight (lbs):  20
  Labels per Roll:    Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H-9100 49.2mm UPCID #:  RT272L
   
  Label Size (W x L):  57mm x 49.2mmCase Weight (lbs):  20
  Labels per Roll:  4,250Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H-9100 63.5mm UPC, 6 Line, no bold Net Weight statementID #:  RT274L
   
  Label Size (W x L):  57mm x 63.5mmCase Weight (lbs):  20
  Labels per Roll:  3,300Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H-9100 63.5mm UPC, Safe HandlingID #:  RT274SL
   
  Label Size (W x L):  57mm x 63.5mmCase Weight (lbs):  20
  Labels per Roll:  3,300Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H-9100 92.8mm UPC, 18 Line, no bold Net Weight statementID #:  RT276L
   
  Label Size (W x L):  57mm x 92.8mmCase Weight (lbs):  20
  Labels per Roll:  2,300Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  H-9100 92.8mm UPC, Ingredients, Safe HandlingID #:  RT276SL
   
  Label Size (W x L):  57mm x 92.8mmCase Weight (lbs):  20
  Labels per Roll:  2,300Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> TEC SL-59Scale Labels


  L-59-30 30mm Non-UPCID #:  RT223
   
  Label Size (W x L):  60mm x 30mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  900Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SL-59-30 40mm UPCID #:  RT221
   
  Label Size (W x L):  60mm x 40mmCase Weight (lbs):  12
  Labels per Roll:  700Rolls per Case:  16
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   


  Đánh giá sản phẩm

   

  Sản phẩm cùng loại
  Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạngIshida Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tửMettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng góiDigi Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Bizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thịBizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thị - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
   
  Blog     Videos     PDF files

  Accurate to the microgram, Golden Lotus 2017

   
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây