Tìm tải trọng cân điện tử
TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử


    •  
  • TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử

  • 14-12-2011 11:58:30 AM
  • TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạngSố lượng dự kiến: 1 Bộ
4.0 5782 lượt

labels-tem-nhan-can-dien-tu-8.jpg

  
BC4000TEC and SL-5300 Label Scales
TEC SL-57, SL-66, and SL-6600 Label Scales
  SL-9000 and H-9100 Label Scales
  SL-59 Label Scales


Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !
---
Tìm theo hãng cân --> TEC SL-57, SL-66, SL-6600, and SL-9000 Scale Labels


SL-66 SL-6600 SL-9000 Continuous Strip ID #:  RT252
 
Label Size (W x L):   48mm x 1,000 Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:     Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-57 SL-66 SL-6600 SL-9000 30mm Non-UPC ID #:  RT231
 
Label Size (W x L):   48mm x 30mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   900 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-57 SL-66 SL-6600 SL-9000 40mm UPC ID #:  RT251
 
Label Size (W x L):   48mm x 40mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   600 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
  

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 40mm UPC, with indexing Notch ID #:  RT251S
 
Label Size (W x L):   48mm x 40mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   600 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, 6 Line, no bold Net Weight statement ID #:  RT253
 
Label Size (W x L):   48mm x 54.8mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, 12 Line, no bold Net Weight statement ID #:  RT255
 
Label Size (W x L):   48mm x 68.8mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   400 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, Safe Handling ID #:  RT255S
 
Label Size (W x L):   48mm x 68.8mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   400 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, 6 Line, bold Net Weight statement ID #:  RT256
 
Label Size (W x L):   48mm x 69.3mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   400 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, 12 Line, bold Net Weight statement ID #:  RT257
 
Label Size (W x L):   48mm x 84.1mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC ID #:  RT264
 
Label Size (W x L):   48mm x 92mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, Safe Handling ID #:  RT264S
 
Label Size (W x L):   48mm x 92mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 UPC, 22 Line, bold Net Weight statement ID #:  RT259
 
Label Size (W x L):   48mm x 106.4mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   250 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-66 SL-6600 SL-9000 22 Line, UPC, Bold Net Weight ID #:  RT258
 
Label Size (W x L):   48mm x 112.7mm Case Weight (lbs):   10
Labels per Roll:   225 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> TEC SL-9000 Scale Labels (57mm label widths)


 
SL-9000 Continuous Strip ID #:  RT270
 
Label Size (W x L):   57mm x 1,300 Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:     Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-9000 UPC 49.2mm Standard ID #:  RT272
 
Label Size (W x L):   57mm x 49.2mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   600 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-9000 UPC, 63.5mm 6 Line, without bold Net Weight statement ID #:  RT274
 
Label Size (W x L):   57mm x 63.5mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   450 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-9000 63.5mm UPC, Safe Handling ID #:  RT274S
 
Label Size (W x L):   57mm x 63.5mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   450 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-9000 92.8mm UPC, 18 Line Ingredient, without bold Net Weight statement ID #:  RT276
 
Label Size (W x L):   57mm x 92.8mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-9000 92.8mm UPC, Ingredients, Safe Handling ID #:  RT276S
 
Label Size (W x L):   57mm x 92.8mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> TEC H-9100 Scale Labels


 
H-9100 Continuous Strip ID #:  RT270L
 
Label Size (W x L):   57mm x 8,464 Case Weight (lbs):   20
Labels per Roll:     Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-9100 49.2mm UPC ID #:  RT272L
 
Label Size (W x L):   57mm x 49.2mm Case Weight (lbs):   20
Labels per Roll:   4,250 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-9100 63.5mm UPC, 6 Line, no bold Net Weight statement ID #:  RT274L
 
Label Size (W x L):   57mm x 63.5mm Case Weight (lbs):   20
Labels per Roll:   3,300 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-9100 63.5mm UPC, Safe Handling ID #:  RT274SL
 
Label Size (W x L):   57mm x 63.5mm Case Weight (lbs):   20
Labels per Roll:   3,300 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-9100 92.8mm UPC, 18 Line, no bold Net Weight statement ID #:  RT276L
 
Label Size (W x L):   57mm x 92.8mm Case Weight (lbs):   20
Labels per Roll:   2,300 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-9100 92.8mm UPC, Ingredients, Safe Handling ID #:  RT276SL
 
Label Size (W x L):   57mm x 92.8mm Case Weight (lbs):   20
Labels per Roll:   2,300 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> TEC SL-59 Scale Labels


L-59-30 30mm Non-UPC ID #:  RT223
 
Label Size (W x L):   60mm x 30mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   900 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL-59-30 40mm UPC ID #:  RT221
 
Label Size (W x L):   60mm x 40mm Case Weight (lbs):   12
Labels per Roll:   700 Rolls per Case:   16
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 


Đánh giá sản phẩm

 

WP--23
quang cao can dien tu
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây