Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử

  • Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử

  • Cập nhật 14-12-2011 08:57:08 AM - 1998 truy vấn
  • Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng


  Số lượng: 1 Bộ
  4. điểm / 1998 lượt
  labels-tem-nhan-can-dien-tu-5-1.jpg

  Toledo   
  315, 317and355Label Scales
   8425,8450,8460325Label Scales
   350Label Scales
   8442Label Scales


  Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
  Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !

  ---

   
  Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 315, 317, and 355 Scale Labels 


  315, 317 UL 2.1" UPCID #:  RT416
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.07Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 4,000Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 2.4" BlankID #:  RT453B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 3,800Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 2.4" UPC DeliID #:  RT453D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 3,800Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 2.4" UPC, Safe HandlingID #:  RT453S
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 3,800Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317  ET  3.3" BlankID #:  RT455B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 2,700Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 3.3" UPC, 10 Line IngredientID #:  RT455D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 2,700Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 3.3" UPC, Ingredient, Safe HandlingID #:  RT455S
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 2,700Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 4.2" BlankID #:  RT445B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 4.25Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 2,100Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317 ET 4.2" UPC, Bakery - DeliID #:  RT445
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 4.25Case Weight (lbs): 31
  Labels per Roll: 2,100Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317, 355 ET 5.1" BlankID #:  RT476B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 5.125Case Weight (lbs): 33
  Labels per Roll: 1,800Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315, 317, 355 ET 5.1" Bakery IngredientID #:  RT476
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 5.125Case Weight (lbs): 33
  Labels per Roll: 1,800Rolls per Case: 5
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo8425, 8450, 8460325Scale Labels

  8425, 8450325UL 2.1” UPCID #:  RT425
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.073Case Weight (lbs): 23
  Labels per Roll: 500Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450325 ET 2.4” BlankID #:  RT451B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 25
  Labels per Roll: 500Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 2.4” UPC DeliID #:  RT451D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 25
  Labels per Roll: 500Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 2.4” UPC Safe HandlingID #:  RT451S
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 25
  Labels per Roll: 500Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 3.3” BlankID #:  RT427B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 375Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 3.3” BlankID #:  RT427D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 375Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 3.3” UPC Safe HandlingID #:  RT427S
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 375Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  5+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

     
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 4.2” BlankID #:  RT446B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 4.25Case Weight (lbs): 28
  Labels per Roll: 300Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

     
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 4.2” UPC  Bakery - DeliID #:  RT446D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 4.25Case Weight (lbs): 28
  Labels per Roll: 300Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

       
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 5.1” BlankID #:  RT449B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 5.125Case Weight (lbs): 28
  Labels per Roll: 250Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

       
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 ET 5.1” Bakery Ingredient, with or without Perf.ID #:  RT465
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 5.125Case Weight (lbs): 28
  Labels per Roll: 250Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

       
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425, 8450, 8460325 Continuous StripID #:  RT440
   
  Label Size (W x L): 2.72” x 1020Case Weight (lbs): 25
  Labels per Roll:  Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 350Scale Labels


   
  350 2.4” BlankID #:  RT429B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 1,000Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350 2.4” DeliID #:  RT429D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 1,000Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350 2.4” Safe HandlingID #:  RT429S
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 2.375Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 1,000Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350 3.3” BlankID #:  RT430B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 750Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350 3.3” UPC, 10 Line IngredientID #:  RT430D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 3.312Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 750Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350 4.2” BlankID #:  RT447B
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 4.25Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 600Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350 4.2” 20 Line Ingredient or 10 Line Ingredient + 10 Line NutritionID #:  RT447D
   
  Label Size (W x L): 2.625” x 4.25Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll: 600Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350  Continuous StripID #:  RT440L
   
  Label Size (W x L): 2.72” x 2520Case Weight (lbs): 32
  Labels per Roll:  Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   


   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 8442Scale Labels

   
  8442 ET 1.9" (50mm) BlankID #:  RT482B
   
  Label Size (W x L): 2.3” x 1.96"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 1,120Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   

   
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8442 ET 2.4” (60mm) BlankID #:  RT481B
   
  Label Size (W x L): 2.3” x 2.375"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 925Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8442 ET 2.4” (60mm) UPC, IngredientID #:  RT481D
   
  Label Size (W x L): 2.3” x 2.375"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 925Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8442 ET 2.4” (60mm) UPC, Safe HandlingID #:  RT481S
   
   

  Label Size (W x L): 2.3” x 2.375"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 925Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-4 case
  Custom:  5+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8442 ET 3.3” BlankID #:  RT484B
   
  Label Size (W x L): 2.313” x 3.312"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 675Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8442 ET 3.3” UPC, IngredientID #:  RT484D
   
  Label Size (W x L): 2.313” x 3.312"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 675Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8442 ET 3.3” UPC, Ingredient, Safe HandlingID #:  RT484S
   
  Label Size (W x L): 2.313” x 3.312"Case Weight (lbs): 27
  Labels per Roll: 675Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
  label-hoa-sen-vang1.png

  Đánh giá sản phẩm

   

  Sản phẩm cùng loại
  TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tửTEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạngIshida Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng góiDigi Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Bizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thịBizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thị - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
   
  Blog     Videos     PDF files

  Accurate to the microgram, Golden Lotus 2017

   
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây