Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng gói

  • Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng gói

  • Cập nhật 13-12-2011 09:38:34 PM - 1827 truy vấn
  • Digi Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng


  Số lượng: 1 Bộ
  4. điểm / 1827 lượt


   
  SM-15/25/40/60/70/90 Label Scales
  Digi DP-110, DP-120,and DP-121Label Scales
   DPS-2600, DPS-6000/6084Label Scales

  Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
  Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !

  ---
  Tìm theo hãng cân --> Digi SM Series Scale Labels   

  SM-15 UPC (thông dụng)ID #:  RD343
   
  Label Size (W x L): 40mm x 62mmCase Weight (lbs): 14
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 25
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nh
  ất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mentronic 40/60, SM-25, SM-70 UPC (thông dụng)ID #:  Ri341
   
  Label Size (W x L): 40mm x 62mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 1,000Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-25, SM-60i, SM-70 120mm Blank Ingredient (có đường gạch đen)ID #:  RD342B
   
  Label Size (W x L): 40mm x 120mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   
   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-25, SM-60i, SM-70 UPC, Ingredient (có đường gạch đen)ID #:  RD342
   
  Label Size (W x L): 40mm x 120mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   
   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-70 Narrow Continuous Strip (cuộn in liên tục)ID #:  RD370
   
  Label Size (W x L): 42mm x 2520Case Weight (lbs): 23
    Labels per Roll:  Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   
   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-70 Wide Continuous Strip (cuộn in liên tục)ID #:  RD371
   
  Label Size (W x L): 60mm x 2520Case Weight (lbs): 32
    Labels per Roll:  Rolls per Case: 20
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-90 UPC, Ingredient (có đường gạch đen)ID #:  RD34i
   
  Label Size (W x L): 40mm x 120mmCase Weight (lbs): 18
    Labels per Roll: 375Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   
   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-25, SM-70 UPC (thông dụng)ID #:  RD363
   
  Label Size (W x L): 60mm x 43mmCase Weight (lbs): 24
    Labels per Roll: 1,500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-90 UPC (thông dụng)ID #:  RD362
   
  Label Size (W x L): 60mm x 43mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 1,050Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available. 
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-25, SM-70 80mm Blank (khung trơ )ID #:  RD360B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 750Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-25, SM-70 80mm UPC, Safe Handling (kiểu khuyến cáo - an toàn) ID #:  RD360S
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 750Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-90 80mm Blank (khung trơ)ID #:  RD376B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 18
    Labels per Roll: 580Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-90 80mm UPC, Safe Handling(kiểu khuyến cáo - an toàn) ID #:  RD376S
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 18
    Labels per Roll: 580Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-15i, SM-25, SM-70 UPC, 95mm Blank, with or without Perf.ID #:  RD355B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 95mmCase Weight (lbs): 27
    Labels per Roll: 665Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-90 UPC, 95mm Blank, with or without Perf.ID #:  RD379B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 95mmCase Weight (lbs): 20
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SM-2, SM-70 133mm Blank, with or without Perf.ID #:  RD358
   
  Label Size (W x L): 60mm x 133mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 475Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tìm theo hãng cân --> Digi DP Series Scale Labels

  DP-110 92mm Blank IngredientID #:  RD356
   
  Label Size (W x L): 40mm x 92mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 650Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-110 Type 3 120mm Blank IngredientID #:  RD342B
   
  Label Size (W x L): 40mm x 120mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-110 UPC, IngredientID #:  RD342
   
  Label Size (W x L): 40mm x 120mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-110 UPC, IngredientID #:  RD342M
   
  Label Size (W x L): 40mm x 120mmCase Weight (lbs): 16
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120 43mm UPCID #:  RD362
   
  Label Size (W x L): 60mm x 43mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 1,050Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 80mm BlankID #:  RD376B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 18
    Labels per Roll: 580Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 80mm UPC, Safe HandlingID #:  RD376S
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 18
    Labels per Roll: 580Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 80mm BlankID #:  RD360B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 750Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120; DP-121 80mm UPC, Safe HandlingID #:  RD360S
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 750Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 95mm Blank, with or without Perf.ID #:  RD379B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 95mmCase Weight (lbs): 20
    Labels per Roll: 500Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 95mm Blank, with or without Perf.ID #:  RD355B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 95mmCase Weight (lbs): 27
    Labels per Roll: 665Rolls per Case: 15
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 133mm Blank, with or without Perf.ID #:  RD358
   
  Label Size (W x L): 60mm x 133mmCase Weight (lbs): 23
    Labels per Roll: 475Rolls per Case: 30
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tìm theo hãng cân --> Digi DPSSeries Scale Labels

  DPS-6000, DPS-6084 UPC (3” core)ID #:  RD345-3
   
  Label Size (W x L): 60mm x 43mmCase Weight (lbs): 14
    Labels per Roll: 3,240Rolls per Case: 3
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DPS-6000, DPS-6084 UPC (1-1/2” core)ID #:  RD345
   
  Label Size (W x L): 60mm x 43mmCase Weight (lbs): 15
    Labels per Roll: 4,000Rolls per Case: 3
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DP-120, DP-121 80mm UPC, Safe Handling (3” core)ID #:  RD349-18
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 13
    Labels per Roll: 1,800Rolls per Case: 3
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DPS-2600, DPS-6000 80mm UPC, Safe Handling (1-1/2” core)ID #:  RD349
   
  Label Size (W x L): 60mm x 80mmCase Weight (lbs): 15
    Labels per Roll: 2,175Rolls per Case: 3
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DPS-6000 95mm Blank, with or without Perf. (3” core)ID #:  RD350B
   
  Label Size (W x L): 60mm x 95mmCase Weight (lbs): 13
    Labels per Roll: 1,500Rolls per Case: 3
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask 
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   


  Đánh giá sản phẩm

   

  Sản phẩm cùng loại
  TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tửTEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạngIshida Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tửMettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Bizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thịBizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thị - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
   
  Blog     Videos     PDF files

  Accurate to the microgram, Golden Lotus 2017

   
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây