Tìm tải trọng cân điện tử
Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạng


    •  
  • Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạng

  • 14-12-2011 10:53:13 AM
  • Ishida Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạngSố lượng dự kiến: 1 Bộ
4.0 5021 lượt

labels-tem-nhan-can-dien-tu-6.jpg

Ishida   
AC, BC, WL, and Astra Label Scales
  Omni • Mark II DP and WPL Label Scales


Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !

---

 
Tìm theo hãng cân --> Ishida AC, BC, WL and Astra Narrow Series Scale Labels 


AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 44mm Blank ID #:  Ri222B
 
Label Size (W x L):   60mm x 44mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 44mm UPC ID #:  Ri222
 
Label Size (W x L):   60mm x 44mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 95mm Blank (no Perf.) ID #:  Ri226B
 
Label Size (W x L):   60mm x 95mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   350 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 110mm Blank (with Perf.) ID #:  Ri225B
 
Label Size (W x L):   60mm x 110mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   330 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 110mm UPC Ingredient ID #:  Ri225
 
Label Size (W x L):   60mm x 110mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   330 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow Continuous Strip ID #:  Ri227
 
Label Size (W x L):   60mm x 1457 Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:     Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> Ishida AC, BC, WL, and Astra Wide Series Scale Labels


AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 37mm Blank ID #:  Ri200B
 
Label Size (W x L):   64mm x 37mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 37mm Non-UPC ID #:  Ri200
 
Label Size (W x L):   64mm x 37mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 47mm Blank ID #:  Ri201B
 
Label Size (W x L):   64mm x 47mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra 47mm UPC ID #:  Ri201
 
Label Size (W x L):   64mm x 47mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra 59mm UPC ID #:  Ri207
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   625 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra
59mm UPC, Safe Handling
ID #:  Ri207S
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   625 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC ID #:  Ri211
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, top SHI ID #:  Ri211S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, middle SHI ID #:  Ri212S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, bottom SHI ID #:  Ri213S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, Safe Handling ID #:  Ri0485S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
UPC, Ingredient
ID #:  Ri215
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   450 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
UPC, top SHI
ID #:  Ri215S
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   450 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
UPC, mid SHI
ID #:  Ri216S
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   450 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
UPC, bottom SHI
ID #:  Ri217S
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   450 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, AC-3000B, AC-3000FN
110mm Blank (with Perf.)
ID #:  Ri220B
 
Label Size (W x L):   64mm x 110mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   350 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000 Deli ID #:  Ri219
 
Label Size (W x L):   64mm x 110mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   350 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000 Bakery, Deli ID #:  Ri220
 
Label Size (W x L):   64mm x 110mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   350 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-300, AC-1000, AC-2000, AC-3000, Astra
Continuous Strip (short roll)
ID #:  Ri218
 
Label Size (W x L):   64mm x 1457 Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:     Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC-2000, AC-3000, Astra Continuous Strip (long roll) ID #:  Ri218L
 
Label Size (W x L):   64mm x 1564 Case Weight (lbs):   14
  Labels per Roll:     Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> Ishida Omni, Mark II, DP, and WPL Series Scale Labels

OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 47mm UPC ID #:  Ri230
 
Label Size (W x L):   64mm x 47mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   4,500 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 59mm UPC ID #:  Ri234
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   3, 600 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 59mm UPC, Safe Handling ID #:  Ri234S
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   3, 600 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000, DP-4000, WPL-3000
73mm UPC
ID #:  Ri210
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,900 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000
73mm UPC, top SHI
ID #:  Ri210S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,900 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
UPC, mid SHI
ID #:  Ri240S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,900 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000  UPC, SHI ID #:  Ri0486
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,900 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
UPC, Ingredient
ID #:  Ri235D
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,500 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
UPC, top SHI
ID #:  Ri214S
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,500 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
UPC, mid SHI
ID #:  Ri235S
 
Label Size (W x L):   64mm x 85mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   2,500 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 


Đánh giá sản phẩm

 

WP--23
quang cao can dien tu
 
Tìm sản phẩm nhanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây