Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạng

  • Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạng

  • Cập nhật 14-12-2011 10:53:13 AM - 2066 truy vấn
  • Ishida Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng


  Số lượng: 1 Bộ
  4. điểm / 2066 lượt
  labels-tem-nhan-can-dien-tu-6.jpg

  Ishida   
  AC, BC, WL, and AstraLabel Scales
    Omni • Mark IIDP and WPL Label Scales


  Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
  Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !

  ---

   
  Tìm theo hãng cân --> Ishida AC, BC, WL and Astra Narrow Series Scale Labels 


  AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 44mm BlankID #:  Ri222B
   
  Label Size (W x L):  60mm x 44mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  800Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 44mm UPCID #:  Ri222
   
  Label Size (W x L):  60mm x 44mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  800Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 95mm Blank (no Perf.)ID #:  Ri226B
   
  Label Size (W x L):  60mm x 95mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  350Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 110mm Blank (with Perf.)ID #:  Ri225B
   
  Label Size (W x L):  60mm x 110mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  330Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 110mm UPC IngredientID #:  Ri225
   
  Label Size (W x L):  60mm x 110mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  330Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow Continuous StripID #:  Ri227
   
  Label Size (W x L):  60mm x 1457Case Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:    Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> Ishida AC, BC, WL, and Astra Wide Series Scale Labels


  AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 37mm BlankID #:  Ri200B
   
  Label Size (W x L):  64mm x 37mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  1,000Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 37mm Non-UPCID #:  Ri200
   
  Label Size (W x L):  64mm x 37mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  1,000Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 47mm BlankID #:  Ri201B
   
  Label Size (W x L):  64mm x 47mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  800Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra 47mm UPCID #:  Ri201
   
  Label Size (W x L):  64mm x 47mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  800Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra 59mm UPCID #:  Ri207
   
  Label Size (W x L):  64mm x 59mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  625Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra
  59mm UPC, Safe Handling
  ID #:  Ri207S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 59mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  625Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPCID #:  Ri211
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  525Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, top SHIID #:  Ri211S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  525Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, middle SHIID #:  Ri212S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  525Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, bottom SHIID #:  Ri213S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  525Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, Safe HandlingID #:  Ri0485S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  525Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
  UPC, Ingredient
  ID #:  Ri215
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  450Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
  UPC, top SHI
  ID #:  Ri215S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  450Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
  UPC, mid SHI
  ID #:  Ri216S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  450Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-1000, AC-2000, AC-3000, AC-3000B/E, BC-3000
  UPC, bottom SHI
  ID #:  Ri217S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  450Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, AC-3000B, AC-3000FN
  110mm Blank (with Perf.)
  ID #:  Ri220B
   
  Label Size (W x L):  64mm x 110mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  350Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

    
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000 DeliID #:  Ri219
   
  Label Size (W x L):  64mm x 110mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  350Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000 Bakery, DeliID #:  Ri220
   
  Label Size (W x L):  64mm x 110mmCase Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:  350Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-300, AC-1000, AC-2000, AC-3000, Astra
  Continuous Strip (short roll)
  ID #:  Ri218
   
  Label Size (W x L):  64mm x 1457Case Weight (lbs):  13
    Labels per Roll:    Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AC-2000, AC-3000, Astra Continuous Strip (long roll)ID #:  Ri218L
   
  Label Size (W x L):  64mm x 1564Case Weight (lbs):  14
    Labels per Roll:    Rolls per Case:  12
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tìm theo hãng cân --> Ishida Omni, Mark II, DP, and WPLSeries Scale Labels

  OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 47mm UPCID #:  Ri230
   
  Label Size (W x L):  64mm x 47mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  4,500Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 59mm UPCID #:  Ri234
   
  Label Size (W x L):  64mm x 59mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  3, 600Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   
  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 59mm UPC, Safe HandlingID #:  Ri234S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 59mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  3, 600Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000, DP-4000, WPL-3000
  73mm UPC
  ID #:  Ri210
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,900Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000
  73mm UPC, top SHI
  ID #:  Ri210S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,900Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
  UPC, mid SHI
  ID #:  Ri240S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,900Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000  UPC, SHIID #:  Ri0486
   
  Label Size (W x L):  64mm x 73mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,900Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
  UPC, Ingredient
  ID #:  Ri235D
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,500Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
  UPC, top SHI
  ID #:  Ri214S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,500Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      5-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   

   
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OMNi-3000, Mark II, DP-3000/4000, WPL-3000/4000
  UPC, mid SHI
  ID #:  Ri235S
   
  Label Size (W x L):  64mm x 85mmCase Weight (lbs):  29
  Labels per Roll:  2,500Rolls per Case:  5
  Quantity
  Stock:      1-9 case
  Custom:  10+ cases
  Custom:  10+ cases
   Price: Ask  
   

  Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
  Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
   


  Đánh giá sản phẩm

   

  Sản phẩm cùng loại
  TEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tửTEC Toshiba Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tửMettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng góiDigi Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
  Bizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thịBizerba Scale Labels - Nhãn dán siêu thị - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạng
   
  Blog     Videos     PDF files

  Accurate to the microgram, Golden Lotus 2017

   
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây