Tìm tải trọng cân điện tử
 

Cảm biến tải Load Cell BM6E-C3-100kg Zemic

Mới
Mã sản phẩm: BM6E-C3-100kg
21-09-2023 03:34:25 PM

Cảm biến lực Zemic BM6E-C3-100kg là một thiết bị vượt trội trong việc đo và kiểm tra tải trọng. Đặc điểm nổi bật của Cảm biến tải Load Cell BM6E-C3-100kg Zemic là độ chính xác tuyệt đối, giúp đảm bảo tính chuẩn xác của các quy trình đo lường và kiểm tra trong nhiều ứng dụng ướt nước như Chế biến thủy hải sản, Cảm biến tải Zemic BM6E-C3-100kg chất liệu SUS-304 và không bị gỉ chuẩn IP-68 cho hoạt động liên tục

Cảm biến tải - loadcell BCA (5kgf - 100kgf)


Mã sản phẩm: BCA (5kgf - 100kgf)
19-07-2011 05:56:30 PM

Cảm biến tải - loadcell BCA (5kgf - 100kgf) - Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Cảm biến tải - loadcell BCD (100kgf - 500kgf)


Mã sản phẩm: BCD (100kgf - 500kgf)
19-07-2011 05:48:41 PM

Cảm biến tải - loadcell BCD Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Cảm biến tải - loadcell BCH (500kgf - 2.5tf)


Mã sản phẩm: BCH (500kgf - 2.5tf)
19-07-2011 05:44:40 PM

Cảm biến tải - loadcell BCH kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,Cảm biến tải BCH phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa, các ứng dụng cân,Cảm biến loadcell các hãng hàng đầu thế giới

Cảm biến tải - loadcell HBS (10kgf - 500kgf)


Mã sản phẩm: HBS (10kgf - 500kgf)
19-07-2011 05:40:46 PM

Cảm biến tải - loadcell HBS (10kgf - 500kgf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép không rỉ, cân chống rung và băng tải động, các ứng dụng cân khác,...

Cảm biến tải - loadcell BSA (250kgf - 5tf)


Mã sản phẩm: BSA (250kgf - 5tf)
19-07-2011 05:32:43 PM

Cảm biến tải - loadcell BSA (250kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm -thanh uốn

Cảm biến tải - loadcell BSB (500kgf - 10tf)


Mã sản phẩm: BSB (500kgf - 10tf)
19-07-2011 05:17:13 PM

Cảm biến tải - loadcell BSB (500kgf - 10tf) cảm biến đa điểm -thanh uốn,phù hợp cho cân hệ thống, cân sàn, cân bồn,cân hệ thống, các ứng dụng cân khác,...

Cảm biến tải - loadcell BSS (500kgf - 5tf)


Mã sản phẩm: BSS (500kgf - 5tf)
19-07-2011 05:15:15 PM

Cảm biến tải - loadcell BSS (500kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép không rỉ,kiểu cảm biến đa điểm -thanh uốn

Cảm biến tải - loadcell BS (250kgf - 10tf)


Mã sản phẩm: BS-250kgf-10tf
19-07-2011 05:13:32 PM

Cảm biến tải - loadcell BS (250kgf - 10tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm -thanh uốn

Cảm biến tải - loadcell SBA (25kgf - 5tf)


Mã sản phẩm: SBA-25kgf-5tf
19-07-2011 05:11:18 PM

Cảm biến tải - loadcell SBA (25kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu hợp kim,kiểu cảm biến treo hoặc kéo, các ứng dụng kiểm tra lực kéo,...

Cảm biến tải - loadcell SBS (500kgf - 5tf)


Mã sản phẩm: SBS-500kgf-5tf
19-07-2011 05:09:19 PM

Cảm biến tải - loadcell SBS (500kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép không rỉ,các ứng dụng kiểm tra lực kéo,...

Cảm biến tải - loadcell SB (20kgf - 2tf)


Mã sản phẩm: SB(20kgf-2tf)
19-07-2011 05:07:38 PM

Cảm biến tải - loadcell SB (20kgf - 2tf) cảm biến treo hoặc kéo,phù hợp cho cân có cấu tạo treo, cân đóng bao, đóng gói, các ứng dụng kiểm tra lực kéo,...

Cảm biến tải - loadcell CT (20kgf - 20tf)


Mã sản phẩm: CT (20kgf - 20tf)
19-07-2011 05:06:01 PM

Cảm biến tải - loadcell CT (20kgf - 20tf) ,kiểu cảm biến nén trục, phù hợp cho cân có cấu nén, cân tải trọng lớn,các ứng dụng kiểm tra lực nén,...

Cảm biến tải - loadcell CC (20kgf - 20tf)


Mã sản phẩm: CC (20kgf - 20tf)
19-07-2011 05:04:14 PM

Cảm biến tải - loadcell CC (20kgf - 20tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu hợp kim,kiểu cảm biến nén trục, phù hợp cho cân có cấu nén

Cảm biến tải - loadcell HC (20tf - 200tf)


Mã sản phẩm: HC (20tf - 200tf)
19-07-2011 05:01:45 PM

Cảm biến tải - loadcell HC (20tf - 200tf) kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén, cân bồn,cân hệ thống tải trọng lớn,cân kiểm tra tải trọng

Cảm biến tải - loadcell LS/LSU (1tf - 100tf)


Mã sản phẩm: LSU(1tf-100tf)
19-07-2011 05:00:08 PM

Cảm biến tải - loadcell LS/LSU (1tf - 100tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén

Cảm biến tải - loadcell LSC (2tf - 100tf)


Mã sản phẩm: LSC(2tf-100tf)
19-07-2011 04:57:11 PM

Cảm biến tải - loadcell LSC (2tf - 100tf) kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén,phù hợp cho cân hệ thống, cân sàn, cân bồn,cân hệ thống tải trọng lớn

Cảm biến tải - loadcell MNC (50kgf - 20tf)


Mã sản phẩm: MNC(50kgf-20tf)
19-07-2011 04:54:38 PM

Cảm biến tải - loadcell MNC (50kgf - 20tf) kết cấu thép không rỉ,kiểu cảm biến đa điểm - bánh nén,phù hợp cho cân hệ thống, cân sàn, cân bồn,cân hệ thống tải trọng lớn

Cảm biến tải - loadcell MNT (50kgf - 500kgf)


Mã sản phẩm: MNT (50kgf - 500kgf)
19-07-2011 04:52:18 PM

Cảm biến tải - loadcell MNT (50kgf - 500kgf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - bánh nén,phù hợp cho cân hệ thống

Cảm biến tải - loadcell DSB-B (10tf - 30tf)


Mã sản phẩm: DSB-B(10tf-30tf)
19-07-2011 04:43:42 PM

Cảm biến tải - loadcell DSB-B (10tf - 30tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim nhúng sơn,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén

Cảm biến tải - loadcell CPA (1kgf - 2tf)


Mã sản phẩm: CPA (1kgf - 2tf)
19-07-2011 04:41:38 PM

Cảm biến tải - loadcell CPA (1kgf - 2tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén

Cảm biến tải - loadcell BCL (H) (60-200kgf)


Mã sản phẩm: BCL (H) (60-200kgf)
19-07-2011 04:12:38 PM

Cảm biến tải - loadcell BCL (H) (60-200kgf) - Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Cảm biến tải - loadcell BCL (M) (6- 30kgf)


Mã sản phẩm: BCL (M) (6- 30kgf)
19-07-2011 04:08:33 PM

Cảm biến tải - loadcell BCL (M) (6- 30kgf) - kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa, các ứng dụng cân

Cảm biến tải - loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf)


Mã sản phẩm: BCL (L) (1kgf-3kgf)
19-07-2011 04:01:05 PM

Cảm biến tải - loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) - Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Tôi muốn tìm hiểu về cân công nghiệp điện tử ?

 • Các chủng loại cân công nghiệp ?

  Công ty Hoa Sen Vàng cung cấp các loại cân công nghiệp chính như: Cân bàn (15kg - 1,000kg), cân sàn (200kg - 40,000kg), Cân treo (50kg - 200,000kg), Cân xe tải xách tay (5,000kg - 80,000kg), Cân tích hợp pallet, cân bồn dung dịch, cân con lăn ... và các mẫu cân do khách hàng tự thiết kế (Custom design)

 • Cấp tải trọng cân công nghiệp ?

  Với dãy tãi trọng cân phong phú cân công nghiệp chia 2 dòng Cân công nghiệp hạng nhẹ có dãy tải trọng từ 15kg đến 1,000kg dễ dàng di chuyển, tiện dụng sử dụng và nhiều mẫu mã, Cân công nghiệp hạng nặng có dãy tải trọng từ 200kg đến 200,000 kg với khả năng chịu tải lớn và cân những vật có khối lượng lớn.

 • Ứng dụng của các dòng này ?

  Được sử dụng nhiều trong hầu hết các ngành nghề từ ngành sản xuất và chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, da giầy, lâm sản, nông sản, khoán sản, bao bì, gang sắt thép, bulong đai ốc, xi măng, phân bón và hóa chất, chăn nuôi, ngành kiểm định - hiệu chuẩn an toàn thiết bị ...

 • Liệt kê các tiện ích của chúng ?

  Với việc sử dụng cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực nên cân công nghiệp cũng trang bị rất nhiều các tính năng chuyên biệt và tiện ích hữu dụng cho người dùng như tính năng Đếm số lượng (couting), trừ bì liên tiếp (tare), Kiểm tra / giới hạn trọng lượng (target/ limite), kết nối thiết bị bên ngoài (in / out), Truyền tín hiệu và điều khiển (interface / control), Phần mềm chuyên dụng/ hệ thống (dedicate and system software), bên cạnh đó là các hữu dụng mà công nghệ đem lại như Truyền dẫn không dây (wireless), kết nối đa điểm (multi point), điều khiển tập trung (single point) ...

quang cao can dien tu
 
Tìm kiếm sản phẩm nhanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây