Cảm biến tải - loadcell BCA (5kgf - 100kgf)
Mã sản phẩm: BCA (5kgf - 100kgf)
19-07-2011 06:56:30 AM

Cảm biến tải - loadcell BCA (5kgf - 100kgf) - Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Cảm biến tải - loadcell BCD (100kgf - 500kgf)
Mã sản phẩm: BCD (100kgf - 500kgf)
19-07-2011 06:48:41 AM

Cảm biến tải - loadcell BCD Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Cảm biến tải - loadcell BCH (500kgf - 2.5tf)
Mã sản phẩm: BCH (500kgf - 2.5tf)
19-07-2011 06:44:40 AM

Cảm biến tải - loadcell BCH kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,Cảm biến tải BCH phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa, các ứng dụng cân,Cảm biến loadcell các hãng hàng đầu thế giới

Cảm biến tải - loadcell HBS (10kgf - 500kgf)
Mã sản phẩm: HBS (10kgf - 500kgf)
19-07-2011 06:40:46 AM

Cảm biến tải - loadcell HBS (10kgf - 500kgf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép không rỉ, cân chống rung và băng tải động, các ứng dụng cân khác,...

Cảm biến tải - loadcell BSA (250kgf - 5tf)
Mã sản phẩm: BSA (250kgf - 5tf)
19-07-2011 06:32:43 AM

Cảm biến tải - loadcell BSA (250kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm -thanh uốn

Cảm biến tải - loadcell BSB (500kgf - 10tf)
Mã sản phẩm: BSB (500kgf - 10tf)
19-07-2011 06:17:13 AM

Cảm biến tải - loadcell BSB (500kgf - 10tf) cảm biến đa điểm -thanh uốn,phù hợp cho cân hệ thống, cân sàn, cân bồn,cân hệ thống, các ứng dụng cân khác,...

Cảm biến tải - loadcell BSS (500kgf - 5tf)
Mã sản phẩm: BSS (500kgf - 5tf)
19-07-2011 06:15:15 AM

Cảm biến tải - loadcell BSS (500kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép không rỉ,kiểu cảm biến đa điểm -thanh uốn

Cảm biến tải - loadcell BS (250kgf - 10tf)
Mã sản phẩm: BS (250kgf - 10tf)
19-07-2011 06:13:32 AM

Cảm biến tải - loadcell BS (250kgf - 10tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm -thanh uốn

Cảm biến tải - loadcell SBA (25kgf - 5tf)
Mã sản phẩm: SBA (25kgf - 5tf)
19-07-2011 06:11:18 AM

Cảm biến tải - loadcell SBA (25kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu hợp kim,kiểu cảm biến treo hoặc kéo, các ứng dụng kiểm tra lực kéo,...

Cảm biến tải - loadcell SBS (500kgf - 5tf)
Mã sản phẩm: SBS (500kgf - 5tf)
19-07-2011 06:09:19 AM

Cảm biến tải - loadcell SBS (500kgf - 5tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép không rỉ,các ứng dụng kiểm tra lực kéo,...

Cảm biến tải - loadcell SB (20kgf - 2tf)
Mã sản phẩm: SB (20kgf - 2tf)
19-07-2011 06:07:38 AM

Cảm biến tải - loadcell SB (20kgf - 2tf) cảm biến treo hoặc kéo,phù hợp cho cân có cấu tạo treo, cân đóng bao, đóng gói, các ứng dụng kiểm tra lực kéo,...

Cảm biến tải - loadcell CT (20kgf - 20tf)
Mã sản phẩm: CT (20kgf - 20tf)
19-07-2011 06:06:01 AM

Cảm biến tải - loadcell CT (20kgf - 20tf) ,kiểu cảm biến nén trục, phù hợp cho cân có cấu nén, cân tải trọng lớn,các ứng dụng kiểm tra lực nén,...

Cảm biến tải - loadcell CC (20kgf - 20tf)
Mã sản phẩm: CC (20kgf - 20tf)
19-07-2011 06:04:14 AM

Cảm biến tải - loadcell CC (20kgf - 20tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu hợp kim,kiểu cảm biến nén trục, phù hợp cho cân có cấu nén

Cảm biến tải - loadcell HC (20tf - 200tf)
Mã sản phẩm: HC (20tf - 200tf)
19-07-2011 06:01:45 AM

Cảm biến tải - loadcell HC (20tf - 200tf) kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén, cân bồn,cân hệ thống tải trọng lớn,cân kiểm tra tải trọng

Cảm biến tải - loadcell LS/LSU (1tf - 100tf)
Mã sản phẩm: LSU (1tf - 100tf)
19-07-2011 06:00:08 AM

Cảm biến tải - loadcell LS/LSU (1tf - 100tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén

Cảm biến tải - loadcell LSC (2tf - 100tf)
Mã sản phẩm: LSC (2tf - 100tf)
19-07-2011 05:57:11 AM

Cảm biến tải - loadcell LSC (2tf - 100tf) kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén,phù hợp cho cân hệ thống, cân sàn, cân bồn,cân hệ thống tải trọng lớn

Cảm biến tải - loadcell MNC (50kgf - 20tf)
Mã sản phẩm: MNC (50kgf - 20tf)
19-07-2011 05:54:38 AM

Cảm biến tải - loadcell MNC (50kgf - 20tf) kết cấu thép không rỉ,kiểu cảm biến đa điểm - bánh nén,phù hợp cho cân hệ thống, cân sàn, cân bồn,cân hệ thống tải trọng lớn

Cảm biến tải - loadcell MNT (50kgf - 500kgf)
Mã sản phẩm: MNT (50kgf - 500kgf)
19-07-2011 05:52:18 AM

Cảm biến tải - loadcell MNT (50kgf - 500kgf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - bánh nén,phù hợp cho cân hệ thống

Cảm biến tải - loadcell DSB-B (10tf - 30tf)
Mã sản phẩm: DSB-B (10tf - 30tf)
19-07-2011 05:43:42 AM

Cảm biến tải - loadcell DSB-B (10tf - 30tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim nhúng sơn,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén

Cảm biến tải - loadcell CPA (1kgf - 2tf)
Mã sản phẩm: CPA (1kgf - 2tf)
19-07-2011 05:41:38 AM

Cảm biến tải - loadcell CPA (1kgf - 2tf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu thép hợp kim,kiểu cảm biến đa điểm - trụ nén hoặc bánh nén

Cảm biến tải - loadcell BCL (H) (60-200kgf)
Mã sản phẩm: BCL (H) (60-200kgf)
19-07-2011 05:12:38 AM

Cảm biến tải - loadcell BCL (H) (60-200kgf) - Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Cảm biến tải - loadcell BCL (M) (6- 30kgf)
Mã sản phẩm: BCL (M) (6- 30kgf)
19-07-2011 05:08:33 AM

Cảm biến tải - loadcell BCL (M) (6- 30kgf) - kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa, các ứng dụng cân

Cảm biến tải - loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf)
Mã sản phẩm: BCL (L) (1kgf-3kgf)
19-07-2011 05:01:05 AM

Cảm biến tải - loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) - Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước,kết cấu nhôm,kiểu cảm biến điểm đơn,phù hợp cho cân bàn điện tử và cân đĩa

Ra các đơn vị sau:

Kilograms:

Pounds:

Stones:

Ounces:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Pounds:

Stones:

Ounces:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Kilograms:

Stones:

Ounces:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Kilograms:

Pounds:

Stones:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Kilograms:

Pounds:

Ounces:

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây