Cảm biến tải - loadcell BCA (5kgf - 100kgf)
Cảm biến tải - loadcell BCD (100kgf - 500kgf)
Cảm biến tải - loadcell BCH (500kgf - 2.5tf)
Cảm biến tải - loadcell HBS (10kgf - 500kgf)
Cảm biến tải - loadcell BSA (250kgf - 5tf)
Cảm biến tải - loadcell BSB (500kgf - 10tf)
Cảm biến tải - loadcell SBA (25kgf - 5tf)
Cảm biến tải - loadcell SBS (500kgf - 5tf)
Cảm biến tải - loadcell SB (20kgf - 2tf)
Cảm biến tải - loadcell CT (20kgf - 20tf)
Cảm biến tải - loadcell CC (20kgf - 20tf)
Cảm biến tải - loadcell HC (20tf - 200tf)
Cảm biến tải - loadcell LS/LSU (1tf - 100tf)
Cảm biến tải - loadcell LSC (2tf - 100tf)
Cảm biến tải - loadcell MNC (50kgf - 20tf)
Cảm biến tải - loadcell WBK (10tf - 50tf)
Cảm biến tải - loadcell DSB-B (10tf - 30tf)
Cảm biến tải - loadcell CPA (1kgf - 2tf)
 

Ra các đơn vị sau:

Kilograms:

Pounds:

Stones:

Ounces:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Pounds:

Stones:

Ounces:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Kilograms:

Stones:

Ounces:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Kilograms:

Pounds:

Stones:

Ra các đơn vị sau:

Grams:

Kilograms:

Pounds:

Ounces:

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây