Các câu hỏi thường gặp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TT3) , cân điện tử hoa sen vàng.
Lên phía trên
Khác nhau giữa "kiểm định" và "hiệu chuẩn"?
Câu hỏi:
Xin cho biết sự khác nhau giữa "kiểm định" và "hiệu chuẩn"?
Trả lời:

Kiểm định là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong "Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định" theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc kiểm định phương tiện đo do kiểm định viên đo lường thực hiện thống nhất theo các quy trình kiểm định. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.

Hiệu chuẩn phương tiện đo là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không.

Bản chất kỹ thuật của hiệu chuẩn và kiểm định giống nhau: đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định theo yêu cầu của pháp lý, bắt buộc áp dụng trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện. 
Lên phía trên
Phương tiện đo và hình thức áp dụng
Câu hỏi:
Các phương tiện đo nào thì áp dụng hình thức kiểm định, các phương tiện đo nào thì áp dụng hình thức hiệu chuẩn?
Trả lời:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định thì phải đăng ký kiểm định theo các chế độ kiểm định quy định tại Pháp lệnh Đo lường. Danh mục phương tiện đo phải kiểm định được ban hành kèm theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kiểm định bao gồm: các phương tiện đo có liên quan đến việc xác định lượng hàng hoá khi mua bán, giao nhận; liên quan đến việc bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ và môi trường; liên quan đến việc giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

Hiệu chuẩn được thực hiện đối với các phương tiện đo trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu KHCN, quản lý chất lượng,... không nằm trong phạm vi của QĐ13/2007.

 
Lên phía trên
Các đơn vị đo lường cơ bản theo hệ SI?
Câu hỏi:
Các đơn vị đo lường cơ bản theo hệ SI?
Trả lời:

Đơn vị đo lường hợp pháp được quy định trong Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI) gồm bảy đơn vị cơ bản và các đơn vị dẫn xuất được suy ra từ các đơn vị cơ bản này.
1. Bảy đơn vị cơ bản của hệ SI:
 
TTĐại lượngTên đơn vịKý hiệu đơn vị
1độ dàimétm
2khối lượngkilôgamkg
3thời giangiâys
4cường độ dòng điệnampeA
5nhiệt độ nhiệt động họckenvinK
6lượng vật chấtmolmol
7cường độ sángcandelacd

2. Các đơn vị dẫn xuất của hệ SI:
TTĐại lượngĐơn vịThể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ đơn vị SI
TênKý hiệu
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn
1.1 góc phẳng (góc)radianradm/m
1.2 góc khốisteradiansrm2/m2
1.3 diện tíchmét vuôngm2m.m
1.4 thể tích (dung tích)mét khốim3m.m.m
1.5 tần sốhécHzs-1
1.6 vận tốc gócradian
trên giây
rad/ss-1
1.7 gia tốc gócradian trên giây bình phươngrad/s2s-2
1.8 vận tốcmét trên giâym/sm.s-1
1.9 gia tốcmét trên giây bình phươngm/s2m.s-2
2. Đơn vị cơ
2.1 khối lượng theo chiều dài (mật độ dài)kilôgam
trên mét
kg/mkg.m-1
2.2 khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt)kilôgam trên mét vuôngkg/m2kg.m-2
2.3 khối lượng riêng (mật độ)kilôgam trên mét khốikg/m3kg.m-3
2.4 lựcniutơnNm.kg.s-2
2.5 mômen lựcniutơn métN.mm2.kg.s-2
2.6 áp suất, ứng suấtpascanPam-1.kg.s-2
2.7 độ nhớt động lựcpascan giâyPa.sm-1.kg.s-1
2.8 độ nhớt động họcmét vuông trên giâym2/sm2.s-1
2.9 công, năng lượngjunJm2.kg.s-2
2.10 công suấtoátWm2.kg.s-3
2.11 lưu lượng thể tíchmét khối
trên giây
m3/sm3.s-1
2.12 lưu lượng khối lượngkilôgam
trên giây
kg/skg.s-1
3. Đơn vị nhiệt
3.1 nhiệt độ Celsiusđộ CelsiusoCt = T - T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15.
3.2 nhiệt lượngjunJm2.kg.s-2
3.3 nhiệt lượng riêngjun trên kilôgamJ/kgm2.s-2
3.4 nhiệt dungjun trên kenvinJ/Km2.kg.s-2.K-1
3.5 nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng)jun trên kilôgam kenvinJ/(kg.K)m2.s-2.K-1
3.6 thông lượng nhiệtoátWm2.kg.s-3
3.7 thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt)oát trên mét vuôngW/m2kg.s-3
3.8 hệ số truyền nhiệtoát trên mét vuông kenvinW/(m2.K)kg.s-3.K-1
3.9 độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt)oát trên mét kenvinW/(m.K)m.kg.s-3.K-1
3.10 độ khuyếch tán nhiệtmét vuông trên giâym2/sm2.s-1
4. Đơn vị điện và từ
4.1điện lượng (điện tích)culôngCs.A
4.2điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện độngvônVm2.kg.s-3.A-1
4.3cường độ điện trườngvôn trên métV/mm.kg.s-3.A-1
4.4điện trởômWm2.kg.s-3.A-2
4.5điện dẫn (độ dẫn điện)simenSm-2.kg-1.s3.A2
4.6thông lượng điện (thông lượng điện dịch)culôngCs.A
4.7mật độ thông lượng điện (điện dịch)culông trên mét vuôngC/m2m-2.s.A
4.8công, năng lượngjunJm2.kg.s-2
4.9cường độ từ trườngampe trên métA/mm-1.A
4.10điện dungfaraFm-2.kg-1.s4.A2
4.11độ tự cảmhenryHm2.kg.s-2.A-2
4.12từ thôngvebeWbm2.kg.s-2.A-1
4.13mật độ từ thông, cảm ứng từteslaTkg.s-2.A-1
4.14suất từ độngampeAA
4.15công suất tác dụng (công suất)oátWm2.kg.s-3
4.16công suất biểu kiếnvôn ampeV.Am2.kg.s-3
4.17công suất khángvarvarm2.kg.s-3
5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan
5.1 năng lượng bức xạjunJm2.kg.s-2
5.2 công suất bức xạ (thông lượng bức xạ)oátWm2.kg.s-3
5.3 cường độ bức xạoát trên steradianW/srm2.kg.s-3
5.4 độ chói năng lượngoát trên steradian mét vuôngW/(sr.m2)kg.s-3
5.5 năng suất bức xạoát trên mét vuôngW/m2kg.s-3
5.6 độ rọi năng lượngoát trên mét vuôngW/m2kg.s-3
5.7 độ chóicandela trên mét vuôngcd/m2m-2.cd
5.8 quang thônglumenlmcd
5.9 lượng sánglumen giâylm.scd.s
5.10 năng suất phát sáng (độ trưng)lumen trên mét vuônglm/m2m-2.cd
5.11 độ rọiluxlxm-2.cd
5.12lượng rọilux giâylx.sm-2.cd.s
5.13 độ tụ (quang lực) điôpđiôpm-1
6. Đơn vị âm
6.1 tần số âmhécHzs-1
6.2 áp suất âmpascanPam-1.kg.s-2
6.3 vận tốc truyền âmmét trên giâym/sm.s-1
6.4 mật độ năng lượng âmjun trên mét khốiJ/m3m-1.kg.s-2
6.5 công suất âmoátWm2.kg.s-3
6.6 cường độ âmoát trên mét vuôngW/m2kg.s-3
6.7 trở kháng âm (sức cản âm học)pascan giây trên mét khốiPa.s/m3m-4.kg.s-1
6.8 trở kháng cơ (sức cản cơ học)niutơn giây trên métN.s/mkg.s-1
7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử
7.1 nguyên tử khốikilôgamkgkg
7.2 phân tử khối kilôgamkgkg
7.3 nồng độ molmol trên mét khốimol/m3m-3.mol
7.4 hoá thếjun trên molJ/molm2.kg.s-2.mol-1
7.5 hoạt độ xúc táckatalkats-1.mol
8. Đơn vị bức xạ ion hoá
8.1 độ phóng xạ (hoạt độ)becơrenBqs-1
8.2 liều hấp thụ, kermagrayGym2.s-2
8.3 liều tương đươngsivơSvm2.s-2
8.4 liều chiếuculông trên kilôgamC/kgkg-1.s.A
 
 
Lên phía trên
Đơn giá khi khách hàng hiệu chuẩn, kiểm định ?
Câu hỏi:
Đơn giá hiệu chuẩn, kiểm định được quy định như thế nào?
Trả lời:

Hiện tại nhà nước có quy định phí và lệ phí kiểm định đối với các thiết bị nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Bạn có thể xem chi tiết ở Thông tư số 83/2002/TT-BTC do Bộ tài chính phát hành. Còn giá hiệu chuẩn trang thiết bị là do thoả thuận với khách hàng.

 
Lên phía trên
Trung tâm Kỹ thuật 3 có các chi nhánh ở các tỉnh khác không?
Câu hỏi:
Trung tâm Kỹ thuật 3 có các chi nhánh ở các tỉnh khác không?
Trả lời:

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật 3 đã thành lập chi nhánh chính thức tại Quảng Ngãi, địa chỉ: 104 Lê Lợi, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
Lên phía trên
Kiểm định/Hiệu chuẩn do Quatest 3 cấp có được công nhận ở nước ngoài không? nếu có là những nước nào?
Câu hỏi:
Giấy chứng nhận Kiểm định/Hiệu chuẩn do Quatest 3 cấp có được công nhận ở nước ngoài không? nếu có là những nước nào?
Trả lời:

Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để tham gia vào thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (Global Mutual Recognition Arangement - MRA).
Sau khi tham gia, các kết quả đo lĩnh vực đo lường do QUATEST 3 cấp được công nhận ở những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đã được tham gia vào MRA. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này lên website để quý khách tham khảo.
Lên phía trên
Cho biết chu kỳ Kiểm định/ Hiệu chuẩn là bao lâu?
Câu hỏi:
Cho biết chu kỳ Kiểm định/ Hiệu chuẩn là bao lâu?
Trả lời:

Chu kỳ kiểm định phương tiện đo được quy định cụ thể trong Danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. Chế độ kiểm định Nhà nước bao gồm kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường.

Kiểm định ban đầu được áp dụng đối với các phương tiện đo lường mới được sản xuất, sửa chữa hoặc nhập khẩu. Kiểm định định kỳ được áp dụng đối với phương tiện đo lường đang sử dụng. Kiểm định bất thường được áp dụng khi tiến hành thanh tra Nhà nước về đo lường.

Chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo phụ thuộc vào tần suất và tình trạng sử dụng của thiết bị, người sử dụng sẽ quyết định chu kỳ. Cơ quan hiệu chuẩn chỉ đưa ra thời hạn kiến nghị áp dụng.


 
Lên phía trên
Phương pháp Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
Câu hỏi:
Phương pháp Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
Trả lời:

Hiện nay, phương pháp kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo do Trung tâm Kỹ thuật 3 thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành cũng như các phương pháp được ban hành bởi các tiêu chuẩn hóa khu vực và quốc tế hoặc quy trình hiệu chuẩn do Trung tâm Kỹ thuật 3 biên soạn nếu cơ quan có thẩm quyền cho ban hành chính thức.


 
Lên phía trên
Lợi ích của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
Câu hỏi:
Lợi ích của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
Trả lời:

Phương tiện đo dùng để xác định các đặc tính hoặc tính năng sử dụng của sản phẩm, vật liệu, thiết bị nhằm phục vụ việc kiểm tra chất lượng, nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới, bảo hành, sửa chữa và phục hồi sản phẩm; Việc tiến hành kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo nhằm đảm bảo độ tin cậy, chính xác của phương tiện đo và là điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học của ngành, của cơ sở.

 
Lên phía trên
Chi phí của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
Câu hỏi:
Chi phí của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
Trả lời:

Chi phí của việc kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo tùy thuộc vào từng chuẩn loại cụ thể. Vui lòng liên hệ phòng nhận mẫu của QUATEST 3 số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP.HCM - Khu thử nghiệm Biên Hòa số 7 đường số 1, KCN Biên Hòa 1 để biết thêm chi tiết.


 
Lên phía trên
Nơi nhận kết quả Kiểm định/Hiệu chuẩn?
Câu hỏi:
Nơi nhận kết quả Kiểm định/Hiệu chuẩn?
Trả lời:

Kết quả kiểm định/ thử nghiệm được chuyển trả đến khách hàng tại địa điểm nhận mẫu của QUATEST 3 số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP.HCM hoặc Khu thử nghiệm Biên Hòa số 7 đường số 1, KCN Biên Hòa 1, QUATEST 3 có thể gửi kết quả đến nơi khách hàng yêu cầu bằng đường phát chuyển nhanh (có tính phí dịch vụ)


 

Hình Tượng-Icon

  Hình tượng là sự thể hiện nghệ thuật qua hình ảnh. nó biểu lộ trạng thái hiện thực của sự việc hoặc các hoạt động, đồng thời cũng thể hiện được các tính năng cơ bản, đôi khi là một cách khái quát dùng trong hướng dẫn người đọc dễ dàng nhận biết mà không phải đọc nhiều. Hình tượng thể hiện...

hoasenvang-right-banner
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của việc sử dụng cân điện tử

hoasenvang-new-page
Blog     Videos     PDF files

Accurate to the microgram, Golden Lotus 2017

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 160 giây