13:53 ICT Thứ hai, 27/02/2017
Unit Conversion Calculator

Units of Mass:

gram (gm), microgram (µg), milligram (mg), centigram (cm), decigram (dg), dekagram (dag), hectogram (hg), kilogram (kg), megagram (Mg) or metric ton (t), grain, pennyweight (dwt), ounce (oz), pound (lb), dram (dr), short & long hundredweight (cwt), short & long ton, scruple (s), carat (c), gamma (y).

 

Unit Conversion Calculator

Weight or Mass

Conversion Table

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
 

Metric: Mass Conversion Factors

1 centigram =

10 milligram

1 decigram =

10 centigram

1 gram =

10 dg = 1000 mg

1 dekagram =

10 gram

1 hectogram =

10 dekagram

1 kilogram =

1000 gram

1 megagram =

1000 kilogram

1 megagram =

1 metric ton

 

 

Troy Mass Conversion Factors

1 grain =

64.79891 milligram

1 pennyweight =

24 grains

1 ounce (oz t) =

20 pennyweight

1 pound (lb t) =

12 ounces

 

 

Avoirdupois Mass Conversion Factors

1 grain =

64.79891 milligram

1 dram (dr) =

27.34375 grains

1 ounce (oz avdp) =

16 drams

1 pound (lb avdp) =

16 ounces

1 hundredweight =

100 pound

1 ton =

20 hundredweight

1 long hundredweight =

112 pound

1 long ton =

20 long hundredweight

 

 

Apothecaries Mass Conversion Factors

1 grain =

64.79891 milligram

1 scruple(s) =

20 grains

1 dram (dr ap) =

3 scruple

1 ounce (oz ap) =

8 drams

1 pound (lb ap) =

12 ounces

 

 

Other Weight Conversion Factors

1 carat (c) =

200 milligrams

1 gamma (y) =

1 microgram

 
 

 

Thông tin chi tiết
Tên file:
Unit Conversion Calculator
Phiên bản:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu cân điện tử - thiết bị đo lường » Hướng dẫn sử dụng
Thông tin bản quyền:
N/A
Gửi lên:
Cập nhật:
09/08/2011 11:46
Dung lượng:
98.17 KB
Đã xem:
1218
Đã tải về:
9
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Cân điện tử kỹ thuật số và thiết bị đo lường Hoa Sen Vàng chính hãng:
Đánh giá
Unit Conversion Calculator - tài liệu hữu ích bởi 1218 lượt bạn đọc xem trang.
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Google Hoa sen vàng Chia sẻ và kết nối dài lâu...đề xuất cân điện tử Hoa Sen Vàng

 
friend-web

Đăng ký nhận bản tin mới nhất

GOLDEN LOTUS HOA SEN VÀNG 0906 903 369 0901 334 669 08.3511 7799 LIVE CHAT !
Go Top